ANMÄLNINGSVILLKOR​

1. ANMÄLAN

Kursanmälan är bindande och du blir genom denna anmälan betalningsskyldig för den/de danskurs(er) du anmäler dig till då du tar upp en plats i kurserna som vi nekar andra. Om kursen du anmält dig till är fullsatt eller om du av någon anledning gjort ett fel i din anmälan, kontaktar vi dig inom kort. Ändringar och kursbyten görs via mail på info@danskademi.se

2. ÅTERANMÄLAN

Ny anmälan måste göras varje termin om du önskar att fortsätta dansa. Ingen återanmäls automatiskt till nästkommande termin.

3. MINDERÅRIG

Elever under 18 år får ej godkänna dessa villkor utan föräldrars godkännande. Då du är minderårig är det nämligen dina föräldrar/målsmän som blir betalningsskyldiga.

4. BEKRÄFTELSE

Om du har anmält dig via hemsidan skickar via alltid ut en automatisk bekräftelse till den angivna mailadressen som bekräftelse på din anmälan till den/de kurs(er) du angett. Om du inte får ett sådant mail måste du kontakta oss, detta innebär inte att du inte fått en plats i kursen utan att du råkat fylla i fel mailadress eller att den har hamnat i din skräppost. Vi skickar alltid ett svar till dig, oavsett om du kommit med i kursen eller ej. Anta inte något i förskott utan kontakta oss om du ej fått en bekräftelse på din anmälan eller vid funderingar.

KALLELSE
Vi skickar ej ut kallelser till kursstart så håll noga reda på när din kurs startar.

5. BETALNING

BETALNINGSVILLKOR

Malmö Dansakademi har infört nya betalningsvillkor för att minska köbildning på dansskolan vid kursstart. Betalning skall ske direkt vid kursanmälan.

 

BETALNING SKER MED KORTBETALNING VID ANMÄLAN

– Vi tar emot Mastercard, Visa, Amex och Apple Pay

– Ett kvitto kommer att automatiskt skickas till din e-post efter att betalningen är gjord.

 

 

 

– DU FÖRLORAR INTE DIN PLATS!

Du förlorar INTE din plats på kursen/erna du anmält dig till vid utebliven betalning, dock skall betalning erhållas innan du tar del av våra tjänster. Vid utebliven betalning kvarstår din plats tills det att du betalat din faktura, sedan kan du uppta dina danslektioner igen under resterande del av terminen. Du får ej tillgodo vid missade tillfällen pga. försenad inbetalning. Var god undvik påminnelsefakturor/extra avgifter genom att betala din faktura inom tidsfristen.

6. FÖRSENAD BETALNING

Vid försenad inbetalning debiteras du för full kursavgift samt påminnelseavgift 50 kr och faktureringsvip avgift 35 kr. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8.5%. Vid utebliven betalning efter skriftlig påminnelse överlämnas ärendet till inkasso, vilket ökar din skuld med de extra avgifter som de tar ut.

Ignorera inte eventuella påminnelsefakturor! Om du anser att ett problem har uppstått i samband med din påminnelsefaktura bör du snarast kontakta vår ekonomiavdelning via mail på: faktura@dansakademi.se.
Ärendet kan nämligen inte ändras när det väl är hos inkasso.

7. AVBETALNING

Vi går generellt sett inte med på avbetalningar då detta har missbrukats. Under särskilda omständigheter kan vi dock göra undantag, men då ska en avbetalningsplan skrivas under. Detta är ett avtal och om planen ej följs skickas ärendet således vidare till inkasso efter ignorerad skriftlig påminnelse.

8. PRISER OCH RABATTER

Rabatter är individuella och går ej att kombinera, såvida inte annat anges.
Om du anmäler dig till två kurser, får du 200 kr rabatt.
Om du anmäler dig till tre eller fler kurser får du 600 kr rabatt.
OBS! Du drar själv av rabatten vid betalning, vi återbetalar inte rabatter i efterhand.

ÖVRIG INFORMATION OM PRISER
Poledancing/aerial hoop kostar mer än de övriga kurserna på Malmö Dansakademi. Om det står ett summerat pris för två eller fler kurser kan man alltså inte räkna Poledancing/aerial hoop som en av dessa kurser. Rabatterna om 200 respektive 600 kr gäller dock även Poledancing/aerial hoop i kombination med andra kurser.

Alla priser är inklusive moms.

FÖR ATT MISSFÖRSTÅND EJ SKA SKE:
Du kan inte betala för en kurs och sedan gå på alla kurser med samma namn i veckan.
Betalar du för en kurs, dansar du en gång i veckan.
Betalar du för två kurser, dansar du två gånger i veckan osv.
Du måste därför välja exakt dag, tid och kurs(er) som du anmäler dig till.

En Poledancing kurs (1980 kr) då kan du enbart välja en timme/gång i veckan. En Zumba kurs (980 kr) då kan du enbart välja en timme/gång i veckan osv. (Höst/vår priser i ex.)

EXEMPEL PÅ HUR DU RÄKNAR UT RABATTER:
– Tre “vanliga” kurser 980 kr x 3 st – 600 kr rabatt = 2340 kr
– En poledancing 1980 kr kurs + en “vanlig” kurs 980 kr-200 kr rabatt=2760 kr
– Två poledancing kurser 1980 kr x 2 st – 200 kr rabatt = 3760 kr

9. KURSER, VIP- OCH KLIPPKORT

Samtliga kurser, tillgodo tillfällen, drop-in och vip-kort etc. är terminsbundna samt personliga, vilket innebär att du endast kan använda dem under den pågående termin som du har köpt kortet för – du kan inte spara icke nyttjade nyttjade drop-in gånger till andra terminer.

REGLER FÖR VIP KORT:

Precis som med andra elever som är anmälda till specifika kurs(er) reserverar vi oss för att eventuellt behöva flytta elever till andra lektionstider/kurs(er), om det skulle vara så att vissa av de fasta kurs(er) ni anmäler er till är fullsatta.

Observera! Inga rabatter går att kombinera med rabatterade kurs(er) eller intensivkurs(er) och sistnämnda ingår ej i VIP-kort.

DET FINNS TRE TYPER AV VIP-KORT:
• VIP – SILVER: Tillträde på mellan 4-7 st kurser/vecka. Du kan anmäla dig till upp till 7 st garanterade kurser per vecka. Obs! Inga extra pass ges via Malmö Dansakademi numera utan det är endast 4-7 st kurser per vecka som gäller med VIP-silver kort. Kortet gäller ej poledancing/heels intensive!
• VIP – GULD: Tillträde på mellan 8-19 st kurser/vecka. Du kan anmäla dig till 10 st garanterade kurser per vecka och får dessutom 9 st extra pass per vecka att boka in via Malmö Dansakademi appen i mån av plats. Gäller även poledancing kurser! Maxantal för pole klasser i VIP Guld: 4 st Med ett VIP-guld kan du alltså dansa mer eller mindre obegränsat. Obs! Dock ej heels intensive!

• VIP – SOMMAR: Tillträde på 5 st fasta kurser per vecka samt 5 st extra pass i mån av plats. Gäller även poledancing!

 

REGLER FÖR KLIPPKORT:
Klippkorten som låter dig gå in på 10, 15 eller 20 valfria lektioner gäller endast i mån av plats. Klippkortselever får alltså inte gå in på fullsatta kurs(er). Platstillgängligheten uppdateras i realtid via vår Malmö Dansakademi app där du även bokar in och avbokar dina drop-in pass direkt i telefonen.

Två gånger dras av från ditt klippkort för en Poledancing/aerial hoop klass.

10a. ÅNGERRÄTT AV EN ONLINE ANMÄLAN

En anmälan till Malmö Dansakademi AB är bindande. Du har dock rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. Om du vill utöva ångerrätten ska du klart och tydligt meddela Malmö Dansakademi angånde ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). OBS! Det är ej giltigt att avanmäla sig via telefon, i receptionen eller muntligen på annat vis, endast skriftliga avanmälningar godkännes. Du kan använda denna mallen, men du måste inte använda den. Beslutet kan skickas till: Malmö Dansakademi, Sofielundsv. 57, 214 34 Malmö. E-post: info@dansakademi.se
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer Malmö Dansakademi återbetala av dig erlagd ersättning för danskurs(er) utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske till ditt bankkonto, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Om du bett att få påbörja danskursen redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet. Samt en inbetalning på administrationsavgift på 200 kr till Malmö Dansakademins bankgiro konto: 5838-5139.

10b. AVANMÄLAN AV EN ANMÄLAN PÅ PLATS

En undertecknad kursanmälan som lämnas i receptionen är bindande. Du har dock rätt att avboka din anmälan senast 14 dagar före kursstart, oavsett om din betalning erlagts eller ej. Avanmälan senare än 14 dagar innan kursstart beviljas ej. Detta innebär att du är skyldig att erlägga full kurs- eller kortavgift för kurs(er), vip- eller drop-in kort. Detta då du upptagit en plats om du återtar din anmälan eller avbryter ditt deltagande senare än 14 dagar innan kursstart. Om du anmäler dig efter 14 dagar innan kursstart är anmälan direkt bindande och du har därmed ingen möjlighet att avanmälan dig.

Avanmälan måste göras skriftligen via rekommenderad post. Samt en inbetalning på administrationsavgift på 200 kr till Malmö Dansakademins bankgiro konto: 5838-5139

 • OBS! Det är ej giltigt att avanmäla sig via telefon, i receptionen eller muntligen på annat vis, endast skriftliga avanmälningar godkännes.
 • Det är din skyldighet att se till att brevet samt inbetalningen är oss tillhanda i tid.
 • När vi fått in din avanmälan skickar vi alltid en bekräftelse via e-mail.
 • Vänligen kontakta oss snarast om du ej fått en bekräftelse på din avanmälan.
 • Du är inte avanmäld förrän den skriftliga avanmälan, inbetalningen samt en bekräftelse från oss inkommit.

 

AVBRYTA KURSMEDVERKAN
Endast vid sjukdom styrkt med läkarintyg återbetalas den ej utnyttjade delen av avgiften, eller så långt sjukintyget gäller, dock med avdrag för administrationsavgift 200 kr.

11. AVANMÄLAN PÅ GRUND AV SJUKDOM

Om du är sjuk längre än tre veckor (läkarintyg fordras) återbetalar Malmö Dansakademi den outnyttjade framförvarande delen av kursen minus en administrationsavgift om 200 kr.

Återbetalningsperioden räknas från den dag vi mottagit din skriftliga avbokning och hur långt intyget gäller. Vi återbetalar alltså inte den del av kursen som infallit innan din avbokning. Läkarintyget måste vara oss tillhanda inom en vecka efter avbokning. För övrigt gäller samma regler som under avanmälan. Läs mer under avanmälan ovan.

12. DROP IN LEKTIONER

En drop-in gång kostar 150:-/ lektion med undantag för poledancing/aerial hoop-klasserna som kostar 250 kr/lektion. Man kan enkelt köpa och boka drop in lektioner via vår app. I appen kan du se vilka klasser det finns lediga drop in platser till samt vilka som är fullbokade. Det går även att sätta upp sig på väntelista till klasser som är fullbokade. Drop in klasserna kommer att släppas via appen vid terminsstart.
LADDA NER APPEN:
IOS: “MALMÖ DANSAKADEMI APP”
GOOGLE PLAY: “MALMÖ DANSAKADEMI APP”

13. APP SYSTEMET

Vid kursstart får alla elever tillgång till sina bokade klasser via vår app ”Malmö Dansakademi”. Om man inte har ett konto sedan tidigare terminer så får man nya inloggningsuppgifter av oss via mail innan terminsstart.

 • Tidigast 90 minuter innan och fram tills dess att din din klass börjar måste du ”checka in” för klassen via appen. Detta gör du genom att klicka in på appen, klicka in på din bokade klass och tryck på ”Check in” knappen.
 • Blir du någon gång sen till din klass så måste du checka in i receptionen då det in längre går att checka in via appen efter att klockslaget när klassen startat passerat.
 • Via appen kan du även omboka/avboka pass senast 4 timmar innan passet för att få denne tillgodo. Dels för att ge platsen till någon annan men även för att själv kunna använda klassen vid annat tillfälle under terminen. Detta gör du genom att klicka in på appen, klicka in på din bokade klass och tryck på ”Cancel class” knappen. Din avbokade klass hamnar då automatiskt på ditt konto och du kan använda den till att boka in en annan lektion under terminens gång.
 • Avbokar du din klass senare än 4 timmar innan och gör en ”Late cancel” så brinner tyvärr klassen inne och du får inte den tillgodo för att boka in en annan lektion.
 • Om du ej avbokar hindrar du andra elever från att få en plats på kursen, det är därför viktigt att du alltid avbokar via Malmö Dansakademi appen när du ej tänker medverka. Du får själv även klassen tillgodo för att nyttja på valfria framtida klasser under terminens gång. På detta sätt lönar det sig för samtliga att avboka pass när man ej kan delta! (OBS! Du måste alltid avboka din plats om du ej ska medverka, även om det är senare än 4 timmar innan klassen!)
 • Tyvärr kommer din möjlighet att omboka, få extra klasser samt tillgodo att elimineras om du ej avbokar i tid vid upprepade tillfällen. Vänligen avboka alltid via appen så fort du får veta att du ej kan medverka på dina inbokade pass.
 • VIKTIGT! OBS! Om man ej avbokar inom tidsfristen debiteras man en avgift på 50 kr/klass (100 kr/poleklass).
 • OBS! Det går inte att spara lektioner till en annan termin utan alla lektioner går endast att använda under den aktuella terminen.
 • OBS! Så länge du är uppkopplad till internet och är inloggad i Malmö Dansakademi appen så bör du kunna checka in, omboka och avboka. Om du av någon anledning anser att appen ej fungerar så kan du alltid avboka inom tisdfristen via mail: info@dansakademi.se

 

14. LOV OCH RÖDA DAGAR

Vi har ej uppehåll av danskurserna under sport-, höstlov, valborg etc. Om det av någon anledning skulle bli aktuellt med lektionsuppehåll meddelar vi detta via mail/sms/på sociala medier eller hemsidan som vanligt.

15. INSTÄLLDA KURSER/LEKTIONER

Malmö Dansakademi förbehåller sig rätten att ställa in kurser, evenemang och enstaka kurstillfällen på grund av för få anmälningar eller om en lärare t.ex. blivit sjuk och vi ej lyckats hitta en vikarie i tid. Ställs en kurs in en hel termin betalar du naturligtvis ingen avgift för denna. Om du hunnit betala in kursavgiften får du resterande del av summan återbetalad av Malmö Dansakademi. Vid ett inställt lektionstillfälle återbetalas ingen summa för klassen utan du får automatiskt tillfället tillgodo via appen för att nyttja på någon av våra andra kurser under samma termin. Då väljer du själv vilken klass/dag/tid/vecka du vill boka in dig på via appen med ditt tillgodo tillfälle. Glöm inte att boka in dig på ett nytt pass under samma termin så att tillfället inte brinner inne! Om samma kurs ställs in fler än ett tillfälle dvs. 2 gånger eller fler så tas dessa tillfällen igen i slutet av terminen. Det är din skyldighet att ange rätt mobilnummer/email vid anmälan för att få meddelande vid inställda kurstillfällen!
Det är din skyldighet att ange rätt mobilnummer/email vid anmälan och var säker på att du har godkänt att vi skickar dig meddelanden vid inställda kurstillfällen!

16. BYTE AV KURS/NIVÅ

Om du efter kursstart upptäcker att du har anmält dig till en för lätt/svår kurs och vill byta nivå, eller helt vill byta dansstil, så har du möjlighet att göra det under de två första veckorna in på terminen i mån av plats.

18. ÖPPET HUS VECKAN

Du som är anmäld elev är betalningsskyldig för den/de kurs(er) du är anmäld till och kan givetvis inte prova på dessa gratis. Om du har anmält dig och betalat i tid är du däremot välkommen att prova på andra kurser gratis under terminens första vecka, vår så kallade öppet hus-vecka. Du kan dock endast prova på de kurser som det ännu finns platser kvar på. Du som provar på har ingen platsgaranti eller förtur till de danskurser du provat. Först till kvarn genom anmälan på hemsidan gäller!

Anmäl dig på hemsidan för att få en garanterad plats. Vill du ha en garanterad plats krävs en skriftlig anmälan samt direktbetalning. Eftersom våra kurser ofta snabbt blir fullbokade är det med andra ord säkrast att anmäla sig i förväg på hemsidan om du vill ha en garanterad plats i kursen. Schema skickas ut till alla elever via mail om vilka kurser man kan prova på gratis första veckan. Dessa kan bokas via vår nya Malmö Dansakademi app via telefonen!
OBS! Öppet hus veckan är även första kurstillfället / veckan på terminen.

19. ÖVRIGA TIPS OCH UPPLYSNINGAR

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Vid en anmälan till Malmö Dansakademi AB insamlar vi uppgifter om namn, personnummer, adress, mobilnummer, e-postadress, ev. målsmans personnummer och e-postadress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Denna information lagras i vårt datasystem. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att skicka faktura och information gällande verksamheten på Malmö Dansakademi. Ni har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.  Du hamnar också i vårt system för utskick i form av nyhetsmail samt sms och mail vid olika angelägenheter. Om du vill undanbe dig information, meddela Malmö Dansakademi skriftligen via mail. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Jag samtycker att Malmö Dansakademi behandlar mina personuppgifter i enlighet med godkännandet av dessa anmälningsvillkor.

FORCE MAJEURE
Force Majeure såsom arbetskonflikt, naturhändelse, krig, myndighetsbeslut, myndighets ingripande, strejk, lockout, översvämning, allvarlig olyckshändelse, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

FÖRSÄKRING
Alla elever bör ha en egen giltig hemförsäkring, då ni ej är täckta av någon försäkring från Malmö Dansakademi.

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN TILL ändring av lärare, dansstil, vikarie, tidsperiod och lokal om det blir nödvändigt. När det gäller användare som bryter mot våra villkor eller ordningsregler förbehåller vi oss rätten att neka dem tillgång till webbplatsen/appen/kurserna samt stänga ner deras konton. Vi förbehåller oss rätten att avbryta, begränsa eller vägra bokningar/anmälningar samt neka kunders deltagande i våra kurser eller tillgång till våra lokaler samt häva köp vid en eventuell tvist. Om vi ändrar eller avbryter en bokning/anmälan kommer vi att meddela kunden via den e-post som gavs vid beställningstillfället samt erbjuda en eventuell återbetalning.

UPPHOVSRÄTT
Malmö Dansakademins koreografier eller annat material som t.ex. kläder, videor, mixad musik osv. får ej användas i kommersiellt syfte, läras ut eller användas vid andra tillfällen.

KOM I TID
Vikten av att komma i tid vill vi betona av flera skäl. För sen ankomst medför avbrott som kan skapa irritation för de som redan finns på plats och osäkerhet hos den som är sen och värdefull lektionstid går till spillo.

– Vi i receptionen kommer och öppnar senast 20 minuter innan första kursens start på dagen. Givetvis ej under öppet hus / första veckan då öppnar vi runt 1 timme innan start.

KVARGLÖMDA SAKER
Malmö Dansakademin ansvarar ej för kvarglömda saker. Om vi får syn på några kvarglömda saker försöker vi dock givetvis samla in dessa. Sakerna läggs sedan i en korg som står i receptionen. Upphittade värdesaker tar vi hand om, fråga i receptionen.

UTOMSTÅENDE ÅSKÅDARE PÅ LEKTIONER
Utomstående åskådare är ej tillåtna under lektionstid, med undantag för barndanskurserna, där föräldrar får närvara vid första och sista danstillfället.

VIDEOFILMNING
Videofilmning är generellt sett ej tillåten under lektionstid eller vid andra tillfällen såsom genrep eller shower. Men har du lärarens samt elevernas godkännande går det bra att du filmar. Shower filmas av Malmö Dansakademi och filmen kan sedan köpas om så önskas. Fotografering samt videofilmning kommer dock att ske av Malmö Dansakademi under öppethus veckan dvs. första veckan på terminen och någon enstaka gång per termin av Malmö Dansakademi. Detta för att vi ska kunna marknadsföra våra kurser. Om du ej önskar att deltaga i media säger du till oss innan video/fotografering sker så ser vi till att du ej tas med. I efterhand kan vi dock ej garantera att du ej syns utåt på sociala medier och liknande då materialet snabbt sprids,. Var god meddela i förväg att du ej önskar att synas på film/foto.

FEL NIVÅ
Våra lärare har rätt att omplacera elever så att alla hamnar i rätt nivå. Främst om en elev anmält sig till en för hög nivå. Prata med din lärare innan du anmäler dig till mellan och avancerade grupper.

20. COVID-19

Under rådande covid-19 pandemi finns där under 2021 möjlighet att bedriva vår verksamhet med begränsat antal kurser och deltagare. Samtliga elever deltar på egen risk dock finns där en rad riktlinjer som vi vill att samtliga följer när man vistas på skolan. Malmö Dansakademi förbehåller dock rätten till att överföra samtliga kurser, drop-in samt vip-kort till distansutbildning via online klasser om situationen förvärras och utgör en större hälsorisk för våra kunder, pedagoger och/eller anställda. Vid allvarlig risk för smittspridning och/eller förnyade regler från regeringen/Folkhälsomyndigheten som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Malmö Dansakademi från fullgörelse av dess skyldigheter. Återbetalning och/eller tillgodo kvitto kommer ej att erhållas. Inga undantag kommer att kunna ges i ett extraordinärt läge som detta och samtliga elever samt kurser kommer vid behov att kompenseras med likvärdigt många kvarstående och/eller ej nyttjat antal klasser via: www.online.dansakademi.se

RIKTLINJER:
Vi på Malmö Dansakademi önskar förbli en trygg och säker plats för både våra elever och medarbetare. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Malmö Dansakademi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och pandemilagen beträffande förebyggande arbete mot Covid-19 och har anpassat vår verksamhet samt etablerat ett antal säkerhetsåtgärder. Genom att erbjuda dansträning online och minska antalet deltagare på gruppträningsklasser, känner vi oss trygga med att åtgärderna ligger i linje med de nya direktiven, samtidigt som det bidrar till att våra elever fått mer utrymme att träna på.
Vår verksamhet har riskbedömts enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bedömningen visar att kurserna kan fortlöpa. Det är dock önskvärt att samtliga anställda, besökare, elever och pedagoger följer dessa säkerhetsåtgärder som gäller framöver:

VAD BÖR JAG TÄNKA PÅ SOM BESÖKARE?

 • Vänligen försök att undvika kollektiv trafiken (tåg/buss) i möjligaste mån. Vänligen välj andra alternativ om möjligt som t.ex. att promenera, ta bilen, cykel, scooter eller liknande.
 • Om du är i riskgrupp eller uppvisar symptom på covid-19 (feber, hosta – se Vårdguiden för mer information), även vid milda symptom, skall du avstå från att komma till Malmö Dansakademi samt stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under dansaktivitet ska man gå hem direkt. Detta gäller även dig som målsman till våra kursdeltagare.
 • Om du känner dig frisk är du välkommen att besöka oss precis som vanligt! Kom ihåg att god hygien är ännu viktigare än tidigare.
 • Äldre, främst de över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och rekommenderas därför inte att delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • I receptionen ansvarar du för att hålla lämpligt avstånd mellan dig och personen som står före dig i kön. Det kommer numera att finnas golvdekaler som påminner om att hålla avstånd.
 • Var god håll alltid minst 1,5-2 meters avstånd från varandra på alla Malmö Dansakademins ytor. Vänligen avstå från kramar, att ta i hand och övrig närkontakt. Håll avstånd till varandra även när ni dansar, våra pedagoger kommer även att påminna om detta under passen.
 • Var god undvik onödigt ”häng” på dansskolan. Vi ser gärna att man går rakt in i angiven danssal så fort som möjligt och att man efter klassen lämnar studion så fort man kan om man inte ska ta fler klasser under dagen.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant (minst 20 sekunder), peta dig inte i ansiktet, hosta och nysa i armvecket, var extra noga med att rengöra redskap innan och efter dig.
 • Tag av ytterkläder och skor och ta med dem in i salen för att undvika trängsel i hallen. Ta in dina saker med dig i danssalen och ha gärna alla dina saker i en enda stor väska så sakerna inte ligger utspritt. Ha gärna överdragskläder som du tar av när du ska börja dansa. I omklädningsrummen ber vi dig som elev att, om möjligt, avstå från att duscha och byta om på Dansakademin – på så sätt lämnar du plats åt de som verkligen behöver utnyttja omklädningsrummen.
 • Föräldrar uppmanas till att lämna av samt hämta sina barn för att undvika för mycket människor vid receptionsytan, vi håller givetvis koll på barnen under klasstimmen. Var god vänta gärna i bilen, utomhus eller annan lämplig plats under tiden barnen dansar. Om nödvändigt uppmanar vi till endast en förälder på plats per barn.
 • Vi kommer ej att tillåta besökare utöver 1 st förälder per barn på Malmö Dansakademi. Endast aktiva danselever som strax skall ta dansklass ska vistas på skolan för att undvika trängsel.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Vänligen ta med eget handsprit och antibakteriella våtservetter om så önskas. Vi kommer även att erbjuda detta på plats men vi ser gärna att ni även bistår med eget.
 • Poledance elever uppmanas att ta med en egen microfiber duk då vi ej kommer att tilldela dessa då de annars delas frekvent mellan eleverna.
 • Lärarna kommer att tillförse eleverna med antibakteriella våtservetter på Balett och Poledance klasser. Rengöringen av redskapen (balett stänger och poledance stänger) kommer att bli en rutin som samtliga elever och lärare utför i början och slutet på varje klass.
 • Vi kommer att avlägsna våra mattor för att minska smittspridningen. Var god ta med egen matta till Stretch 4 Dance kursen och andra pass om detta önskas.
 • För mer information hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.


VILKA AKTUELLA ÅTGÄRDER TAR VI?

 • Malmö Dansakademi följer noga utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer. Vi följer löpande utvecklingen och är redo att ta till nya åtgärder utifrån myndighetens och regeringens rekommendationer.
 • Vi begränsar deltagarantalet på våra klasser och anpassar antalet deltagare beroende på salsstorleken samt rådande lagar/riktlinjer.
 • Vi har infört nya betalningsvillkor för att minska köbildning vid kursstart. Numera betalar samtliga elever i samband med anmälan direkt med kort på vår hemsida eller via vår Malmö Dansakademi app för att garantera sin plats.
 • Nu har vi dessutom skapat ett nytt system med vår nya “Malmö Dansakademi” app! Via denna kommer du att kunna se antalet platser på varje klass så att du kan boka in dig samma dag om så önskas, i mån av plats. Du kommer även att kunna betala direkt på sidan för kortare köer på dansskolan samt avläsa om där kommer att finnas en vikarie, inställda klasser och mycket mer. Via vår nya app ska du varje gång du önskar att ta en klass checka in/checka ut från en klass. Om du ej har möjligt att delta vid ett tillfälle så checkar du enkelt ut från klassen så att någon annan kan ta din plats. Detta gör du senast 4 timmar innan passet för att få klasstillfället tillgodo som du då istället kan nyttja vid ett annat tillfälle under pågående termin. På så sätt förlorar man inga pass vid sjukdom, förhinder eller liknande. Super smidigt! OBS! Om man ej avbokar inom tidsfristen debiteras man en avgift på 50 kr/klass (100 kr/poleklass).
 • Dessutom har vi skapat en helt ny hemsida ”MDA ONLINE” med ett brett utbud av ca 80 st Online klasser för hemmaträning. Dessa kan ni ta del av när ni ej har möjlighet eller önskar att medverka på klasserna på Dansakademin.
 • Malmö Dansakademi erbjuder dessutom möjligheten till att boka en danssal för egen träning, privatlektioner samt klasser för slutna grupper om så önskas. Privatlektionerna samt workshops kan utföras hos oss på Malmö Dansakademi men även online eller t.o.m. utomhus! Mer information och bokning via: info@dansakademi.se
 • Vi har anpassat kursschemat med 10 min mellan våra danspass för att undvika trängsel. Vi ser gärna att man går rakt in i salen så fort som möjligt och att man efter klassen lämnar studion så fort man kan om man inte ska ta fler klasser. Alla elever ska ha checkat in via appen från och med 90 min innan passet, detta för att motverka köbildning vid receptionen.
 • All personal skall tvätta händerna regelbundet och ofta samt stannar hemma vid sjukdomssymptom. Klasser kan komma att ställas in med kortare varsel än vanligt. En instruktör som känner sig sjuk kommer inte att instruera sin klass, det kan leda till att vissa klasser behöver ställas in. Om så är fallet kan vi sätta in vikarie och/eller ställa in klassen. På hemsidan eller appen kan du hålla koll på vilka pass som ställs in/har vikarie.
 • Vi har ökat städfrekvensen och intensifierat städrutinerna med fokus på dörrhandtag, kranar, tvålbehållare, toaletter och andra ytor som används mycket för att säkra att du som elev har en ren miljö att dansa i.
 • Vi har nu begränsat antal parkurser vilka främst är riktade för partners som ändå har närkontakt i vanliga fall. Vi kommer ej att rotera på passen och man anmäler sig i par (fyll dock i en anmälan per person.) Resterande Salsa och Bachata kurser kommer att omvandlas till solo shines klasser vilket innebär att man lär sig fotarbetet som man gör var för sig, utan en partner.
 • Vi tillhandahåller handsprit och antibakteriella våtservetter men ta gärna med eget också om så önskas.
 • Utvalda redskap har tagits bort på grund av hygienskäl bland annat zumba sticks och yogamattor. Dessa pass kan utföras utmärkt även utan dessa redskap. Handdukar borttages från omklädningsrummen, endast pappershanddukar finns att tillgå.
 • Vi har monterat tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom, att ha god handhygien samt golvdekaler med att hålla avstånd men även max antalet i salarna. Vår personal håller dessutom extra koll på plats så att våra riktlinjer efterlevs.

Vi är glada över att vi kan fortsätta att bidra till folkhälsan både fysiskt och mentalt samt ett starkare immunförsvar i tider som dessa. Våra kunders hälsa är i största fokus samtidigt som vi kommer att fortsätta sprida dansglädjen och kärlek via den gemenskap som finnes på Malmö Dansakademi. Dans är vår passion och vi jobbar hårt för att erbjuda er det absolut bästa, särskilt i tider som dessa. Vi tackar er för ert ständiga stöd och er förståelse. Nu gör vi det bästa av rådande situation och dansar oss igenom denna tid – tillsammans!

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ DANSAKADEMI!

Vi hoppas att alla våra elever kan acceptera och ha förståelse för ovanstående villkor och att vi kan skapa en värld fylld av dansglädje ihop! Har ett problem uppstått? Fler frågor eller funderingar?

Vi kommer alltid överens med samarbetsvilliga elever – så kontakta oss gärna så hjälps vi åt för att hitta en lösning! Vänligen gör detta innan du gör din anmälan så att inga missförstånd sker.

VARMT VÄLKOMNA!

10/15/20 DROP-IN KORT

Lägg till ett alternativ i varukorgen

Login to your account

thank you!

You have successfully sent us a message! 🤩
We will reach out to you as fast as possible.
In the meanwhile, don’t forget to download our app for instant access to your classes, up-to-date information on classes, cancelations, subs, and more!

Oops! Too many classes added! 🙈

We allow registrations for up to 10 classes. If you’d like to add more than 10, please email us and we’d be happy assist you with your custom pricing. ☺️

Get on the waitlist!

PLEASE CONFIRM your class and we will place you in the waitlist immediately

Any questions?
Feel free to contact us in the chat below, we will be more than happy to answer all of your questions.

Create an account